https://dealavo.com/nl

Privacybeleid van Dealavo Smart Prices

Beste Gebruiker!
Wij dragen zorg voor uw privacy en willen dat u zich zeker voelt bij het gebruik van onze diensten. Hieronder bieden wij u de belangrijkste informatie over de principes van de verwerking van uw persoonsgegevens door ons en de cookies die door ons Service worden gebruikt. Deze informatie is opgesteld met inachtneming van de AVG, de algemene verordening gegevensbescherming.

VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS
Dealavo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Włodarzewska 33/6
02-384 Warszawa
ingeschreven in het Landelijk Gerechtsregister [Krajowy Rejestr Sądowy] – ondernemersregisters gehouden door Districtsrechtbank [Sąd Rejonowy] voor de hoofdstad Warszawa te Warszawa, afdeling 12 voor economische zaken van het Landelijk Gerechtsregister [XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego] onder het KRS- nummer: 0000614817, REGON [statistiek nummer]: 364279827, NIP [fiscaal nummer]: 7010571133, met een maatschappelijk kapitaal van 48 620,00 PLN.

§1 PERSOONSGEGEVENS EN PRIVACY

Als u een gebruikersaccount wilt aanmaken en van onze diensten gebruikmaken, wordt u gevraagd ons uw persoonlijke gegevens te verstrekken.
Uw gegevens worden door ons verwerkt voor de hieronder aangegeven doeleinden in verband met de werking van de Website en de levering van de daarop aangeboden diensten (“Diensten”).
Doel van de verwerking: Diensten verlenen die op de Website worden aangeboden

Grondslag voor de verwerking:

 • Overeenkomst tot het verlenen van diensten (artikel 6, lid 1, onder b AVG)
 • Rechtmatigheid van de verwerking, bv. boekhouding (art. 6 lid 1 onder c AVG)
 • Het rechtmatige belang om vorderingen in te stellen, te doen gelden of te verdedigen (art. 6 lid 1 onder f AVG)

Gegevens indienen:
Vrijwillig, maar in sommige gevallen kan het nodig zijn om een overeenkomst te sluiten

Het effect van het niet verstrekken van gegevens hangt af van het doel waarvoor de gegevens worden verstrekt:

 • niet mogelijk om zich op de Website te registreren
 • niet mogelijk on de diensten van de Website te gebruiken, in het bijzonder inzake de levering van diensten voor prijsmonitoring

Mogelijkheid om toestemming in te trekken: altijd.
De verwerking van uw gegevens voorafgaand aan een dergelijk verzoek, blijft rechtmatig.

§2 VERWERKINGSPERIODE

Wij zullen uw gegevens slechts verwerken voor de duur van de wettelijke basis die wij hebben om dit te doen, namelijk tot het moment dat:

 • wij niet langer wettelijk verplicht zijn uw gegevens te verwerken, of
 • de mogelijkheid van beroep zal verdwijnen in verband met een overeenkomst gesloten door een van de partijen via de Website, of
 • uw toestemming voor gegevensverwerking wordt ingetrokken indien deze de grondslag voor de verwerking was.

– naargelang wat in een bepaald geval van toepassing is en wat later zal gebeuren.

§3 GEGEVENSVEILIGHEID

Bij de verwerking van uw persoonsgegevens hanteren wij organisatorische en technische maatregelen die in overeenstemming zijn met de bepaalde wettelijke bepalingen, waarbij wij het SSL-certificaat voor het versleutelen van de verbinding gebruiken.

§4 UW BEVOEGDHEDEN

Daarnaast heeft u het recht om het volgende te vragen:

 • toegang tot uw persoonlijke gegevens,
 • de wijziging ervan,
 • verwijdering of
 • beperkingen van de verwerking
 • te verzoeken de gegevens aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke over te dragen.

En het recht om:

 • te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens:

Neem contact met ons op als u uw rechten wilt uitoefenen.
Indien u denkt dat uw gegevens onrechtmatig worden verwerkt, kunt u een klacht bij de toezichthoudende autoriteit indienen.

§5 COOKIES

Onze Website maakt, zoals de meeste websites, gebruik van zogenaamde cookies.

Deze bestanden:

 • worden opgeslagen in het geheugen van uw toestel (computer, telefoon, enz.);
 • maken het mogelijk om o.m. van alle functies van de Website gebruik te maken;
 • veranderen de instellingen van uw toestel niet.

Met de juiste opties van uw browser kunt u op elk moment:

 • cookies verwijderen,
 • gebruik van cookies in de toekomst blokkeren.

Op deze Website worden cookies gebruikt voor:

 • het onthouden van,
 • statistieke en,
 • marketinginformatie over uw sessie,
 • het beschikbaar stellen van de functies van de Website.

Om te weten hoe de cookies te beheren, en hoe ze in de browser uit te schakelen, kunt u het helpbestand van uw browser raadplegen. U kunt meer hierover lezen door in uw browser op F1 te drukken. Voorts vindt u relevante tips op de volgende subpagina’s afhankelijk van welke browser u gebruikt:

 • Firefox
 • Chrome
 • Safari
 • Internet Explorer / Microsoft Edge

Als u het gebruik van cookies in de browserinstellingen niet uitschakelt, betekent dit dat u instemt met het gebruik ervan.
Voor meer informatie over cookies zie Wikipedia.

§6 EXTERNE DIENSTEN / ONTVANGERS VAN GEGEVENS

Wij maken gebruik van externe diensten aan wie uw gegevens kunnen worden doorgegeven. Hieronder volgt een lijst van deze derden:

 • De met ons op basis van civielrechtelijke contracten samenwerkende personen om onze huidige activiteiten te ondersteunen
 • Hosting provider
 • Aanbieder van software ter bevordering van onze onderneming (bv. boekhoudsoftware)
 • Entiteit die de optimalisering van de Website vergemakkelijkt

§7 PERSOONSGEGEVENS NAAR LANDEN BUITEN DE EUROPESE UNIE DOORGEVEN

Als gevolg van het voornoemde kunnen uw persoonsgegevens ook door entiteiten buiten de Europese Unie worden verwerkt. Een passend niveau van bescherming van uw gegevens, waaronder het gebruik van passende beveiliging, wordt gewaarborgd door hun deelname aan het EU-VS-privacyschild dat bij een uitvoeringsbesluit van de Europese Commissie is ingesteld als een geheel van beginselen die een passende bescherming van uw privacy waarborgen

§8 CONTACT MET DE BEHEERDER

Wenst u uw recht op uw persoonsgegevens uit te oefenen? Of misschien wilt u gewoon vragen over ons Privacybeleid?
Schrijf naar: pdc@dealavo.com