BESPAAR TIJD EN VERHOOG WINST MET PRIJSAUTOMATISERING

Automatisering voor webwinkels

WAT IS DYNAMIC PRICING?  

Geautomatiseerde prijsbepaling, anders dynamic pricing (repricing) is een steeds meer gebruikte oplossing bij e-commerce. Met die tool zijn automatische prijswijzigingen mogelijk op basis van vooraf gedefinieerde regels.  

Dynamic Pricing – VOOR WIE?  

Dynamic Pricing wordt bijzonder vaak gebruikt door webwinkels die een breed scala aan producten in een concurrerende markt aanbieden. 

Door de prijzen te automatiseren, kunnen ze:  

 • Tijd besparen – door de prijsautomatisering is het niet nodig alle aanbiedingen handmatig aan de voortdurend veranderende markt – de vraag en concurrentiebewegingen – aan te passen. Het systeem maakt de nodige aanpassingen waar de effecten van later in een transparant paneel kunnen worden gevolgd.  
 • Winsten verhogen – door Dynamic Pricing te gebruiken is het gemakkelijker op kansen voor hogere winsten te reageren. Soms leidt een prijsverlaging met 1 cent ertoe dat een product bovenaan in de rangschikking op grote marktplaatsen en prijsvergelijkingssites verschijnt. Op die manier zal het hogere omzet opleveren. Automatisering van de prijzen betekent echter niet altijd prijsverlaging – soms kan een prijsverhoging veel betere resultaten opleveren (bv. wanneer het aanbod van de webwinkel toch al het goedkoopst is of wanneer het product niet in de webwinkels van de concurrentie verkrijgbaar is). 

Test DEMO

HOE WERKT DYNAMIC PRICING?  

 1. Er moet eerst worden vastgesteld voor welke producten automatische prijsbepaling wordt gebruikt.  
 2. Vervolgens worden de regels bepaald waarmee de prijzen worden vastgesteld (voorbeelden hiervan vindt u hieronder). Het is mogelijk om verschillende regels voor verschillende productcategorieën, verkoopkanalen en locaties te definiëren. 
 3. Op basis van de op de markt verzamelde gegevens en de vastgestelde prijsinstellingen stelt het systeem prijzen voor die door de webwinkel moeten worden ingevoerd.  
 4. Het is ook van belang om de resultaten van de genomen acties te controleren – het is de moeite waard te kijken of de regels volgens welke de prijzen worden vastgesteld, optimaal zijn. Het is ook mogelijk om verschillende herprijzingsregels te testen. 

WELKE REGELS VOOR DE PRIJSAUTOMATISERING KUNNEN WORDEN TOEGEPAST?  

De regels volgens welke de prijzen automatisch worden bepaald, zijn vaak afhankelijk van de specifieke branche, de concrete firma en zijn verkoopkanalen. Hieronder volgen enkele van de meest populaire:

 • TOP 3 op een bepaald platform – dankzij deze regel is het mogelijk om bij de eerste 3 aanbiedingen in een bepaald verkoopkanaal te zijn, bv. Op Google Shopping.
 • Onder / boven de geselecteerde waarden – een optie die de mogelijkheid biedt een doelmarge met een bedrag- of percentagemarge in te stellen (bv. een ingestelde productprijs moet een minimummarge van 5% bevatten).
 • Onder/boven geselecteerde concurrenten – als we deze regel toepassen, zal het algoritme prijzen genereren die lager of hoger dan de geselecteerde concurrenten zijn.
 • Verminderen/verhogen met een bepaald bedrag/percentage – met deze instelling kunen de prijzen met een bepaald bedrag of percentage binnen bepaalde periode worden verlaagd. Het betekent dat bv. elke 3 dagen de prijs van een product met 1 euro wordt verlaagd.
 • Volgens de kosten – een regel die op “kost plus”-basis werkt.
 • Op basis van de marktpositie – met deze instelling baseren de productprijzen op de marktpositie van de concurrenten. In de instellingen kan ook bv. een aanname worden ingesteld dat de prijzen hoger moeten zijn dan die welke door de goedkoopste concurrenten worden aangeboden.

Use case 

Een van onze klanten is een webwinkel die actief is op de concurrerende markt voor consumentenelektronica. Dankzij Dynamic Pricing optimaliseert hij de prijzen om bij de 5 goedkoopste beschikbare aanboden op Amazon te horen op voorwaarde dat zijn marge niet kleiner is dan een bepaald percentage. Als aan deze regel niet kan worden voldaan, gebruikt hij een regel die garandeert dat hij niet de duurste op het platform is (maar weer met een bepaalde limiet). 

Oorspronkelijk gebruikte de klant deze regel alleen voor één groep producten, voor andere categorieën werden andere regels toegepast. Dankzij de A/B-testen van de prijsherzieningsregels besefte hij echter dat de beschreven manier van prijsbepaling de beste resultaten oplevert en hij besloot het op meer producten toe te passen.

Test DEMO

OPLOSSING DIE ZELF GELD VERDIENT

Positief ROI vanaf de eerste week

Integratie met Dealavo Dynamic Pricing is een investering die, mits goed geïmplementeerd, onmiddellijk begint geld te verdienen. Met doordacht prijzenbeleid zien onze klanten positief ROI al in de eerste week van gebruik.

De risico’s verbonden met deze investeringen zijn minimaal dankzij de goed beschreven API.

Test DEMO