UŠETŘETE ČAS A ZVYŠUJTE ZISKY POMOCÍ AUTOMATIZACE CEN

Automatizace pro e-shopy

CO JE DYNAMIC PRICING?    

Automatizace tvorby cen, nebo dynamic pricing (repricing), e stále častěji používá v e-commerce. Jedná se o nástroj pro automatické změny cen na základě dříve definovaných pravidel.    

DYNAMIC PRICING – PRO KOHO?   

Dynamic Pricing využívají zejména e-shopy, které na konkurenčním trhu nabízejí širokou škálu výrobků.   

Automatizací tvorby cen získávají:    

 • Úsporu času – díky cenové automatizaci není nutné ručně sladit všechny nabídky s neustále se měnícím trhem – poptávkou a pohyby konkurentů. Systém provádí příslušné úpravy, jejichž účinky lze následně sledovat na průhledném panelu.   
 • Vyšší zisk – pomocí Dynamic Pricingu je mnohem snazší reagovat na možnosti vyššího zisku. Někdy snížení ceny o 1 cent může způsobit, že se produkt objeví na prvním místě žebříčku na nejdůležitějších marketplaces a srovnávačích cen. Tímto způsobem přinese větší příjmy. Automatizace cen však neznamená, že ceny vždy klesají – někdy zvýšení ceny může vést k mnohem lepším účinkům (např. když je nabídka obchodu nejlevnější nebo když výrobek není k dispozici v konkurenčních obchodech). 

Požádat o zkušební dobu!

JAK FUNGUJE DYNAMIC PRICING?

 1. Nejprve je třeba určit, pro které produkty chcete používat automatickou tvorbu cen.
 2. Dále je třeba uvést pravidla pro stanovení cen (jejich příklady jsou uvedeny níže). Můžete zadat různá pravidla pro různé kategorie produktů, prodejních kanálů a míst. 
 3. Na základě údajů získaných z trhu a stanovených cenových pravidel systém navrhuje ceny, které by měl obchod zadat. 
 4. Důležitým krokem je také kontrola výsledků přijatých opatření – stojí za to sledovat, zda jsou pravidla, podle kterých jsou ceny stanoveny, optimální. Je také možné testovat různá pravidla repricingu. 

JAKÁ PRAVIDLA PRO AUTOMATIZACI CEN LZE APLIKOVAT?

Pravidla automatického oceňování často závisí na specifikách průmyslu, společnosti a jejích prodejních kanálech. Níže jsou nejoblíbenější z nich:

 • TOP 3 na dané platformě – s tímto pravidlem je možné být mezi třemi nejlepšími nabídkami na daném prodejním kanálu, např. na Google Shopping.
 • Pod/nad vybranou hodnotou – varianta nabízející možnost nastavení cílové marže s částkou nebo procentní přirážkou (např. stanovená cena výrobku by měla zohlednit min. 5% marže).
 • Pod/nad vybranou konkurencí – pokud použijeme toto pravidlo, algoritmus vygeneruje ceny nižší nebo vyšší než vybraná konkurence.
 • Snížit/zvýšit o určitou částku/procento – tato možnost umožňuje snížit ceny o určitou částku nebo procento během určitého časového období. To znamená, že například každé 3 dny se cena produktu sníží o 1 euro.
 • Podle nákladů – princip platný na základě „náklady plus“.
 • Na základě tržní pozice  – při použití tohoto parametru jsou ceny produktů založeny na tržní pozici konkurentů. V nastavení lze například předpokládat, že ceny by měly být vyšší než ty, které nabízejí nejlevnější konkurenti.

Use case 

Jedním z našich zákazníků je internetový obchod působící na konkurenčním trhu se spotřební elektronikou. Díky platformě Dynamic Pricing optimalizuje ceny tak, aby patřily mezi 5 nejlevnějších nabídek na Amazonu za předpokladu, že její marže nebude nižší než zmíněné procento. Pokud toto pravidlo není možné splnit, používá pravidlo, které zaručuje, že nebude nejdražší na platformě (opět s určitým limitem). 

Zpočátku zákazník použil toto pravidlo pouze pro jednu skupinu produktů, u jiných kategorií uplatňoval jiná pravidla. Na základě A/B testování pravidel repricingu však zjistil, že tento způsob stanovení cen má nejlepší výsledky, a proto se rozhodl jej použít na více produktů.

Požádat o zkušební dobu!

ŘEŠENÍ, KTERÉ SAMO VYDĚLÁVÁ

Pozitivní návratnost investic od prvního týdne

Integrace s platformou Dealavo Dynamic Pricing je typ investice, která, pokud je správně implementovaná, začíná okamžitě na sebe vydělávat. Díky promyšlené cenové politice naši zákazníci zaznamenávají pozitivní návratnost investic již v prvním týdnu používání.

Rizika spojená s tímto typem investice jsou díky dobře popsané dokumentaci API minimální.

Požádat o zkušební dobu!