https://dealavo.com/cs

Zásady ochrany osobních údajů Dealavo Smart Prices

Vážený Uživateli!
Dbáme se o Vaše soukromí a chceme, abyste se cítil pohodlně při používání našich služeb. Proto Vám níže přinášíme nejdůležitější informace o pravidlech zpracování našich osobních údajů a souborů cookies, které naše služba používá. Tyto informace byly připraveny s ohledem na GDPR, tedy obecného ustanovení o ochraně osobních údajů.

SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Dealavo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Włodarzewska 33/6
02-384 Varšava
zapsána v Národním soudním rejstříku – registru podnikatelů okresním soudem Hl. M. Varšavy ve Varšavě, XII. hospodářské oddělení Národního soudního registru pod číslem KRS: 0000614817, REGON: 364279827, DIČ: 7010571133, se základním kapitálem 48 620,00 PLN.

§1 OSOBNÍ ÚDAJE A SOUKROMÍ

Pokud se chystáte vytvořit Uživatelský účet a využít našich služeb, budete vyzváni, abyste nám poskytli vaše osobní údaje.
Vaše údaje jsou zpracovávány u nás pro níže uvedené účely spojené s fungováním Služby a poskytováním služeb v ní nabízených („Služby“).
Účel zpracování: Poskytování služeb nabízených Službou

Základ zpracování údajů:

 • Smlouva o poskytování služeb (čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR)
 • Zákonná povinnost například spojená s účetnictvím (čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR)
 • Náš právně oprávněný zájem, za účelem stanovení, šetření nebo ochrany pohledávek (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR)

Poskytování dat:
Dobrovolné, ale v některých případech může být pro uzavření smlouvy nezbytné.

Důsledky neposkytnutí údajů závisí na účelu, pro který jsou údaje poskytovány:

 • nelze se zaregistrovat ve Službě
 • neschopnost využívat možností Služby, zejména v oblasti poskytování služeb pro monitorování cen

Možnost odvolání souhlasu: kdykoliv.
Zpracování dat, dokud nebude Váš souhlas odvolán, zůstává legální.

§2 OBDOBÍ ZPRACOVÁNÍ

aše data budeme zpracovávat pouze v období, během kterého k tomu budeme mít právní rámec, a tedy až do doby:

 • kdy přestaneme nést právní odpovědnost, která nás zavazuje zpracovávat Vaše údaje nebo
 • možnost uplatnění nároků spojených se smlouvou, uzavřenou službou kterékoli ze stran nebo
 • zrušíte svůj souhlas se zpracováním dat, pokud to byl jeho základ.

– podle toho, co je v daném případě použitelné a co nastane později.

§3 ZABEZPEČENÍ DAT

Při zpracování Vašich osobních údajů používáme organizační a technická opatření v souladu s platnými zákony, včetně aplikujeme šifrování spojení pomocí SSL certifikát.

§4 VAŠE PRAVOMOCI

Kromě toho máte nárok na žádost:

 • přístupu k Vašim osobním informacím,
 • jejich opravy,
 • odstranění nebo
 • omezení zpracování
 • žádosti o přenos dat na jiného správce.

A také právo:

 • podat kdykoliv námitky proti zpracování Vašich dat:

Kontaktujte nás, pokud chcete využít svých práv.
Pokud se domníváte, že Vaše údaje jsou zpracovávány nelegálně, můžete podat stížnost na dozorový orgán.

§5 COOKIES

Naše Služba, stejně jako většina webových stránek, používá tzv. soubory cookies (cookies).

Tyto soubory:

 • jsou uloženy v paměti Vašeho zařízení (počítač, telefon, atd.);
 • umožňují Vám, mj. použití všech funkcí Služby;
 • nezpůsobují změny v nastavení Vašeho zařízení.

Pomocí vhodných možností Vašeho prohlížeče můžete kdykoli:

 • smazat soubory cookies,
 • blokovat používání souborů cookie v budoucnu.

V této Službě se cookies používají pro:

 • zapamatování informací o Vaší relaci,
 • statistické,
 • marketingové,
 • zpřístupnění funkcí Služby.

Chcete-li se dozvědět, jak spravovat soubory cookies, včetně toho, jak zakázat jejich podporu ve Vašem prohlížeči, můžete použít soubor nápovědy Vašeho prohlížeče. Tyto informace si můžete přečíst stisknutím klávesy F1 v prohlížeči. Kromě toho najdete příslušné tipy na následujících stránkách, v závislosti na prohlížeči, který používáte:

 • Firefox
 • Chrome
 • Safari
 • Internet Explorer / Microsoft Edge

Pokud nezakážete používání souborů cookie v nastavení prohlížeče, znamená to, že souhlasíte s jejich používáním.
Více informací o cookies najdete na Wikipedii.

§6 EXTERNÍ SLUŽBY/PŘÍJEMCI DAT

Využíváme třetí strany, kterým mohou být vaše údaje předávány. Níže je seznam těchto subjektů:

 • Osoby, které s námi spolupracují na občansko-právních smlouvách, které podporují naši současnou činnost
 • Poskytovatel hostingu
 • Dodavatel softwaru pro zjednodušení podnikání (např. účetní software)
 • Organizace, která usnadňuje optimalizaci Služby

§7 PŘEDÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ STÁTŮM MIMO EVROPSKOU UNII

Vaše osobní údaje mohou být také zpracovávány subjekty mimo Evropskou Unii. Odpovídající úroveň ochrany vašich údajů, mimo jiné prostřednictvím vhodných záruk, je zajištěna jejich účastí ve Štítu EU-USA na ochranu soukromí, který byl zřízen výkonným rozhodnutím Evropské komise jako soubor zásad zaručujících odpovídající ochranu Vašeho soukromí.

§8 KONTAKT SE SPRÁVCEM

Chcete uplatnit svá práva týkající se osobních údajů? Nebo se jen chcete zeptat na něco, co souvisí s našimi Zásadami ochrany osobních údajů?
Napište na e-mailovou adresu: pdc@dealavo.com