Co to jest MSRP?

Czym jest MAP i MSRP?

 

Wraz ze wzrostem popularności e-commerce, sposób prezentacji produktu online staje się coraz ważniejszym czynnikiem wpływającym na jego popularność i sprzedaż. Jednym z kluczowych elementów, na który konsumenci zwracają uwagę, kupując online, jest cena produktu. To dlatego producenci przywiązują coraz większą wagę do zarządzania cenami MAP (ang. Minimum Advertised Price – minimalna cena reklamowana) oraz MSRP (ang. Manufacturer’s Suggested Retail Price – sugerowana cena detaliczna producenta). Czym jest MAP oraz MSPR oraz w jaki sposób można śledzić ich przestrzeganie? Wyjaśnimy to w tym artykule. 

Czym tak naprawdę jest cena MAP?

MAP to skrót od Minimum Advertised Price – minimalnej ceny reklamowej.  MAP oznacza najniższą cenę, za jaką dystrybutorzy mający umowę z producentem mogą sprzedawać dany produkt bez ryzyka wypowiedzenia umowy. W praktyce MAP jest stosowany tylko w Stanach Zjednoczonych oraz Kanadzie, a w większości krajów europejskich jej stosowanie jest nielegalne. Dzięki stosowaniu MAP, przedsiębiorstwa działające w Ameryce mogą ustalać pułapy cen, w jakich jest sprzedawany ich produkt – innymi słowy mają pewność, że cena ich produktu nie spadnie na rynku poniżej pewnego poziomu. 

Ceny MAP – o czym należy pamiętać?

Zgodnie z opinią FKH, a więc Federalnej Komisji Handlu, producentom przysługuje samo prawo do zaprzestania ze sprzedawcami detalicznymi współpracy, jeśli oni nie będą przestrzegali zasad, które określają sam poziom cen. Jednak należy mieć na uwadze, że sama polityka MAP nie ustala w żadnym wypadku ceny właściwej produktu, który się sprzedaje poprzez konkretny kanał, ale nie pozwala pośrednikom na sprzedaż towarów po cenach zaniżonych.

Różnice pomiędzy MAP oraz MSRP

MSRP jest skrótem, który oznacza sugerowaną cenę detaliczną producenta. Jest to cena, w jakiej producent rekomenduje sprzedaż produktu przez detalistów. MSRP w żadnym wypadku nie ogranicza ceny detalicznej, ponieważ jest tylko sugestią i informacją o wartości konkretnego towaru. Jest to różnica między MAP a MSRP, ponieważ MAP jest zaliczany do grona cenowych ograniczeń.

Jak producenci kontrolują realizację MAP i MSRP?

Narzędzia do monitoringu cen w e-commerce to rozwiązania, które służą do zbierania i organizacji danych o cenach z różnych źródeł dostępnych w internecie. Handel internetowy charakteryzuje się dużą dynamiką cen oraz znaczącą liczbą konkurujących przedsiębiorstw. To powoduje dużą ilość danych, które należy przeanalizować w stosunkowo krótkim czasie (z racji częstych zmian cen na rynku). Wykonanie takowych analiz ręcznie, czyli odwiedzanie pojedynczych stron internetowych i przepisywanie danych o cenach do bazy danych, mogłoby być zbyt wolnym i czasochłonnym procesem, szczególnie jeśli przedsiębiorstwo posiada szeroki asortyment.
W celu przyspieszenia tego procesu, ograniczenia potrzeby wykorzystania czasu ludzkiego oraz ryzyka błędu ludzkiego, a także strukturyzacji danych, powstały narzędzia do monitoringu cen.

Wykorzystanie narzędzia do śledzenia cen własnych produktów polega na zbieraniu informacji o ofertach sprzedaży produktów własnej marki na rynku. Najczęściej dane o cenach są sprawdzane na stronach najważniejszych dostawców lub na najważniejszych platformach e-commerce, takich jak Ceneo, Allegro czy Google Zakupy. Ma to na celu empiryczną weryfikację realizacji polityki cenowej oraz określenie stopnia erozji cen – porównanie cen minimalnych z maksymalnymi, sprawdzenie odchylenia standardowego dla danego produktu oraz różnice między ceną rynkową a ceną rekomendowaną lub ceną MAP.

Narzędzie jest szczególnie często wykorzystywane wśród przedsiębiorstw, których wyroby są dostępne wśród wielu dystrybutorów. Wynika to z tego, że w takich sytuacjach trudniejsze jest samodzielne monitorowanie cen w celu odkrycia ewentualnych odchyleń, a jednocześnie większa liczba konkurujących przedsiębiorstw może prowadzić do większej presji na obniżanie cen. W narzędziu do monitorowania cen producent może sprawdzić, którzy sprzedawcy oferują produkty poniżej ceny rekomendowanej, jakie jest odchylenie standardowe cen na dany produkt oraz inne najważniejsze parametry. Niektórzy dostawcy, np. Dealavo, umożliwiają także wysyłanie wiadomości email w określonych sytuacjach (np. gdy cena zostanie obniżona poniżej ceny rekomendowanej czy też nastąpił spadek cen o więcej niż określony procent), a także wykonanie zrzutu ekranu oferty spełniającej określonej kryteria w celu posiadania dowody danego zdarzenia w innej formie niż raporty w aplikacji.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Umów się na bezpłatną konsultację, uzupełniając formularz poniżej!

MAP w Ameryce i w Europie

Tak jak napisaliśmy wcześniej, MAP nie jest legalne w Europie. Jak podkreśla Agata Mossop, VP w Lenbrook, jest to jedna z głównych różnic w zarządzaniu cenami na tych kontynentach:

Największą różnicą między sprzedażą na rynku amerykańskim i europejskim są ceny. W USA i Kanadzie obowiązuje system MAP, czyli minimum advertised priceKażdy sprzedawca lub e-tailer, który zostaje klientem Lenbrook, podpisuje z nami umowę, która zobowiązuje go do utrzymywania ceny powyżej pewnego poziomu. Wyjątkiem jest oczywiście Amazon, który takich umów nie podpisuje.

W Europie jest inaczej. Zgodnie z prawem, jeżeli jakiś podmiot zostaje naszym dealerem i sprzedaje produkty Lenbrook w sklepie, to automatycznie ma upoważnienie do sprzedaży online w cenach, o których może decydować samodzielnie. Musimy więc uważać na to, kogo wybieramy na partnerów w Europie, bo nie mamy do dyspozycji niektórych narzędzi, które mamy w Ameryce.