Home » Sledovanie cien konkurencie

SLEDOVANIE CIEN PRE E-SHOPY

Sledovanie cien konkurencie v internetových obchodoch

Sledovanie cien konkurencie je kľúčovým prvkom pri implementácii a kontrole cenovej stratégie internetového obchodu. Vďaka znalosti trhu a na základe informácií o tom, s akými ponukami sa spotrebitelia stretávajú, môže e-shop maximalizovať zisky na každom predajnom kanáli. Dealavo ponúka transparentnú platformu na sledovanie cien, ktorá umožňuje online obchodom sledovať ponuky pre každý z ponúkaných produktov, kontrolovať cenovú konkurencieschopnosť ich e-shopu, identifikovať najdôležitejších konkurentov a dozvedieť sa o možnostiach zvýšenia zisku z predaja.

Požiadať o skúšobnú dobu

 

AUTOMATICKÉ SLEDOVANIE CIEN KONKURENCIE – AKÉ SÚ JEJ VÝHODY OPROTI RUČNÉMU SLEDOVANIU CIEN?

Ak chcete preskúmať trh čo najefektívnejšie, teda zistiť, ako sú na tom vaše ponuky v porovnaní s konkurenciou, musíte analyzovať obrovské množstvo údajov. Vyplýva to okrem iného z:

  • veľkého počtu konkurenčných obchodov,
  • širokej konkurenčnej ponuky,
  • propagačných činností vykonávaných konkurenciou.

Ručné sledovanie cien môže, bohužiaľ, trvať príliš dlho a neumožní vám efektívne optimalizovať vašu ponuku. Kým pripravíte správu o analýze údajov a vyvodíte z nej závery, údaje už môžu byť zastarané. Konkurencia taktiež čoraz častejšie používa nástroje na sledovanie a automatizáciu cien v elektronickom obchode. Manuálna práca je navyše spojená s rizikom ľudskej chyby.

Aké informácie vám poskytne sledovanie cien?

Automatické monitorovacie nástroje vám umožnia zhromaždiť nasledujúce údaje o tom, ako sú na tom ponuky vášho internetového obchodu v porovnaní s konkurenciou:

  • zistíte, kto ponúka najnižšie ceny na trhu,
  • presvedčíte sa, aká je veľká konkurencia s rovnakou alebo podobnou ponukou,
  • uvidíte, na akých pozíciách v porovnávacích nástrojoch sú vaše ponuky e-commerce,
  • budete priebežne informovaní o znížení cien konkurenciou a ich propagačných aktivitách.

Požiadať o skúšobnú dobu

K akým akciám vás povedie sledovanie cien konkurenčných produktov?

Zhromažďovanie cenných údajov o cenách produktov v konkurenčných obchodoch vám umožní podniknúť konkrétne kroky v oblasti cenovej politiky, vďaka ktorým zlepšíte svoje zisky z predaja.

 

CENOVÁ ZĽAVA

Bude to optimálny krok, keď chcete reagovať na zníženie cien konkurenciou alebo preskočiť konkurenčné obchody v rebríčku cenových porovnávačov, napr. Google Shopping.
Niekedy stačí cenu mierne znížiť, stačí len o pár centov. To stačí na to, aby ste v rebríčku predbehli o cent lacnejšiu konkurenciu.

 

ZVÝŠENIE CIEN

Optimalizácia cenovej politiky nemusí znamenať iba ich zníženie. Rast zisku môžete dosiahnuť aj zvýšením cien. Často je to možné aj bez straty tých najcitlivejších zákazníkov. Kedy je to vhodný krok?

  • ak má konkurencia dočasne nedostupný daný produkt,
  • keď ste jediným predajcom daného tovaru a nemáte konkurenciu,
  • ak máte zreteľne najnižšiu cenu a existuje jasný rozdiel medzi vašou cenou a ďalšou najlacnejšou ponukou konkurencie. Vtedy môžete zvýšiť cenu bez toho, aby ste stratili pozíciu v rebríčku cenových porovnávačov alebo stratili zákazníka, pre ktorého je rozhodujúca najnižšia cena.

Požiadať o skúšobnú dobu

Sledovanie konkurenčných cien pomocou nástrojov Dealavo

Dealavo poskytuje vysokokvalitné údaje o konkurencii vďaka použitiu pokročilých algoritmov a ručnému overeniu vykonanému tímom QA podporeným jedinečnými nástrojmi vyvinutými pre ich potreby našimi vývojármi.

Dealavo je viac než len údaje. S ohľadom na internetové obchody sme vytvorili jedinečnú platformu Dynamic Pricing, ktorá integruje interné údaje s údajmi o konkurencii. Je to jeden z technologicky najvyspelejších nástrojov a je určený náročným zákazníkom, ktorí chcú venovať veľkú pozornosť a prácu optimalizácii svojich ponúk elektronického obchodu.

Požiadať o skúšobnú dobu

allegro-amazon-comparison