Sledovanie cien

Počet produktov na účte
0-500501-20002 001 – 5 0005 001 –
10 000
10 001 –
20 000
Počet trhov1 € 59 € 79 € 149 € 229 € 499
2 € 79 109 199 299 599

Trh- Slovensko alebo Česká republika
Jeden trh- Google Shopping + Heureka

Každých ďalších 10 tis. Produktov: + 350 EUR / mesiac

Ak chcete sledovať ďalšie webové stránky, iné krajiny, ďalšie zdroje, nemáte kódy EAN alebo chcete monitorovať ďalšie produkty, kontaktujte nás na adrese contactSK@dealavo.com

Monitorovanie cien + dynamické stanovovanie cien

Počet produktov na účte
0-500501-20002 001 – 5 0005 001 –
10 000
10 001 –
20 000
Počet trhov1 € 79 109 199 299 599
2 € 99 139 249 € 359 € 749

Trh- Slovensko alebo Česká republika
Jeden trh- Google Shopping + Heureka

Každých ďalších 10 tis. Produktov: + 450 EUR / mesiac

Ak chcete sledovať ďalšie webové stránky, iné krajiny, ďalšie zdroje, nemáte kódy EAN alebo chcete monitorovať ďalšie produkty, kontaktujte nás na adrese contactSK@dealavo.com