UŠETRITE ČAS A NAVÝŠTE ZISKY POMOCOU AUTOMATIZÁCIE CIEN

Automatizácia pre e-shopy

ČO JE TO DYNAMIC PRICING?   

Automatizácia tvorby cien, teda dynamic pricing (repricing), je v elektronickom obchode čoraz častejšie používaným riešením. Je to nástroj, ktorý vám umožňuje automaticky meniť ceny na základe vopred definovaných pravidiel.   

DYNAMIC PRICING – PRE KOHO JE URČENÝ?  

Dynamic Pricing často používajú najmä internetové obchody, ktoré ponúkajú široký sortiment produktov na konkurenčnom trhu.  

Automatizáciou cien získavajú:   

 • Úspora času – vďaka automatizácii cien nie je potrebné ručne prispôsobovať všetky ponuky neustále sa meniacim trhom – dopytu a aktivitám konkurencie. Systém vykoná vhodné úpravy, ktorých účinky je možné neskôr sledovať na priehľadnom paneli.  
 • Vyššie zisky – omocou dynamického určovania cien je oveľa jednoduchšie reagovať na príležitosti dosiahnutia vyšších ziskov. Niekedy môže zníženie ceny o 1 cent spôsobiť, že sa výrobok zobrazí na prvom mieste v rebríčku na najdôležitejších trhoch a cenových porovnávačoch. Vďaka tomu zníženie prinesie väčší príjem. Automatizácia cien však neznamená vždy iba zníženie cien – niekedy môže zvýšenie ceny priniesť oveľa lepšie výsledky (napr. keď je ponuka obchodu stále najlacnejšia alebo keď výrobok nie je dosupný v obchodoch konkurencie). 

Požiadať o skúšobnú dobu

AKO FUNGUJE DYNAMIC PRICING?   

 1. Najprv musíte určiť, pre ktoré produkty chcete používať automatické určovanie cien.   
 2. Potom musíte definovať pravidlá, podľa ktorých chcete určovať ceny (ich príklady sú uvedené nižšie). Je možné definovať rôzne pravidlá pre rôzne kategórie produktov, predajné kanály a polohu.  
 3. Je tiež dôležité skontrolovať výsledky prijatých opatrení – stojí za to skontrolovať, či sú pravidlá, podľa ktorých sú ceny stanovené, optimálne. Je tiež možné vyskúšať rôzne pravidlá preceňovania. 
 4. Dôležitým krokom je tiež kontrola výsledkov prijatých opatrení – stojí za to sledovať, či sú pravidlá, podľa ktorých sa stanovujú ceny, optimálne. Je tiež možné vyskúšať rôzne pravidlá preceňovania – repricingu.  

AKÉ PRAVIDLÁ CENOVEJ AUTOMATIZÁCIE MÔŽEME POUŽÍVAŤ?   

DPravidlá, podľa ktorých prebieha automatické určovanie cien, často závisia od špecifík odvetvia, danej firmy a jej predajných kanálov. Nižšie uvádzame najobľúbenejšie z nich:

 • TOP 3 na danej platforme – vďaka tomuto pravidlu je možné byť medzi prvými 3 ponukami v danom predajnom kanáli, napr. na Google Shopping.
 • Pod/nad zadanými hodnotami – funkcia umožňujúca nastaviť cieľovú maržu s čiastkovou alebo percentuálnou maržou (napr. stanovená cena výrobku by mala zohľadňovať minimálne 5 % maržu).
 • Pod/nad vybratými konkurentmi – ak použijeme toto pravidlo, algoritmus vygeneruje ceny nižšie alebo vyššie ako má vybraná konkurencia.
 • Znížiť/zvýšiť o zadanú čiastku/percento – toto nastavenie umožňuje znížiť ceny o konkrétnu čiastku alebo percento v rámci daného časového obdobia. To znamená, že napríklad cena výrobku sa znižuje o 1 euro každé 3 dni.
 • Podľa nákladov – pravidlo fungujúce na základe „náklady plus”.
 • Na základe pozície na trhu – pri uplatnení tohto nastavenia sú ceny produktov založené na pozícii vášho konkurenta na trhu. Nastavenia môžu napríklad predpokladať, že ceny by mali byť vyššie, ako ponúka najlacnejšia konkurencia.

Use case 

Jedným z našich klientov je internetový obchod pôsobiaci na konkurenčnom trhu so spotrebnou elektronikou. Vďaka platforme Dynamic Pricing optimalizuje ceny tak, aby sa zaradil medzi 5 najlacnejších ponúk dostupných na Amazone, za predpokladu, že jeho marža nie je nižšia ako určité percento. Ak toto pravidlo nie je možné splniť, použije vtedy pravidlo, ktoré mu zaistí, že nebude na platforme najdrahší (opäť v rámci určitého limitu).  

Klient pôvodne toto pravidlo používal iba na jednej skupine produktov, na ostatné kategórie uplatňoval odlišné pravidlá. Vďaka testom A/B pravidiel repricingu si však uvedomil, že opísaný spôsob určovania cien prináša najlepšie výsledky, a preto sa rozhodol ho použiť na väčšom množstve produktov.

Požiadať o skúšobnú dobu

RIEŠENIE, KTORÉ ZARÁBA SAMO

Pozitívna návratnosť investícií ROI od prvého týždňa

Integrácia s platformou Dealavo Dynamic Pricing je typ investície, ktorý v prípade správnej implementácie, začne okamžite zarábať peniaze. Vďaka premyslenej cenovej politike zaznamenávajú naši zákazníci kladnú návratnosť investícií už v priebehu prvého týždňa používania.

Riziko spojené s týmto typom investície je vďaka dobre popísanej dokumentácii API minimálne.

Požiadať o skúšobnú dobu