Współpraca z Omega Code

Informujemy, że w sierpniu 2018 firmy Omega Code oraz Dealavo Smart Prices zawarły porozumienie w zakresie wspólnej strategii sprzedaży produktów.

Dealavo, to lider w zakresie usług monitoringu cen i działań w internecie, z powodzeniem współpracujący z wieloma odbiorcami na rynku polskim i zagranicznym. Omega Code jest dostawcą zaawansowanych rozwiązań w zakresie BI, analityki i automatyki procesów, w tym rozwiązań związanych z Automatyczną Budową Polityki Cenowej – Systemów Pricingowych. Omega Code współpracuje z największymi markami rynku farmaceutycznego i finansowego.

Obie firmy postanowiły wykorzystać naturalną synergię i wprowadziły na rynek usługę bazującą na swoich zintegrowanych narzędziach.

Dzięki temu Klienci mogą:

 

  • monitorować działania konkurencji oraz automatyzować politykę cenową
  • budować scenariusze działania związane z określeniem optymalnej ceny i marży produktu, bazującej na danych wewnętrznych oraz danych z internetu
  • zintegrować środowiska pracy działów sprzedaży, zespołów badania działań konkurencji oraz uwspólnić usługi raportowania
  • liczyć na bezpieczeństwo i stabilność usług

 

 

Obie firmy łączy przeświadczenie o wzroście znaczenia platform process i robotic automation, opartych o mechanizmy automatycznego podejmowania decyzji, w procesie zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem.

O Omega Code: www | Linkedin | Facebook

Dealavo Smart Prices i Omega Code