Oszczędź czas i zwiększ zyski z automatyzacją cen

Automatyzacja dla e-sklepów

Czym jest Dynamic Pricing? 

Automatyzacja ustalania cen, czyli dynamic pricing (repricing) jest coraz częściej stosowanym rozwiązaniem w e-commerce. Jest to narzędzie umożliwiające automatyczną zmianę cen w oparciu o wcześniej określone reguły. 

Dynamic Pricing – dla kogo? 

Dynamic Pricing jest szczególnie często wykorzystywana przez sklepy internetowe, które oferują szeroką gamę produktów na konkurencyjnym rynku. 

Dzięki automatyzacji ustalania cen zyskują one: 

 • Oszczędność czasu – dzięki automatyzacji cen nie jest konieczne manualne dopasowywanie wszystkich ofert do stale zmieniającego się rynku – popytu oraz ruchów konkurencji. System dokonuje odpowiednich dopasowań, których efekty można później śledzić w przejrzystym panelu. 
 • Wyższe zyski – korzystając z Dynamic Pricing, dużo łatwiej jest zareagować na możliwości uzyskania wyższych zysków. Czasem obniżenie ceny o 1 grosz może spowodować, że produkt będzie wyświetlał się na pierwszym miejscu rankingu na najważniejszych marketplace’ach i dzięki temu będzie przynosił większy przychód. Automatyzacja cen nie oznacza jednak zawsze obniżania cen – niekiedy podwyższenie ceny może przynieść znacznie lepsze efekty (np. Gdy oferta sklepu jest i tak najtańsza lub gdy produkt nie jest dostępny w sklepach konkurencji). 

Zapisz się na demo produktu

Jak działa Dynamic Pricing i repricing? 

 1. W pierwszej kolejności należy ustalić, dla których produktów chce się korzystać z automatycznego ustalania cen
 2. Następnie należy określić reguły, wedle których chce się ustalać ceny (ich przykłady znajdują się poniżej). Możliwe jest określenie odmiennych reguł dla różnych kategorii produktów, kanałów sprzedaży oraz lokalizacji
 3. W oparciu o dane zbierane z rynku, systemów ERP itp., system proponuje ceny, które powinny być wprowadzone przez sklep. Możliwe jest ustawienie automatycznej zmiany ceny w oparciu o wyliczenia Dealavo, ale można też wymagać każdorazowej akceptacji proponowanych zmian przed zaproponowaniem ich w kanałach sprzedaży. 
 4. Ważnym etapem jest także kontrola wyników z podejmowanych działań – warto obserwować, czy reguły, wedle których ustalane są ceny są optymalne. Możliwe jest także testowanie różnych reguł repricingu. 

Jakie reguły automatyzacji cen można zastosować? 

Reguły, wedle których następuje automatyczne ustalanie cen, często zależą od specyfiki branży, danej firmy oraz jej kanałów sprzedaży. Poniżej przedstawiamy najpopularniejsze z nich:

 • TOP 3 na danej platformie – dzięki tej regule możliwe jest znalezienie się wśród 3 pierwszych ofert w danym kanale sprzedaży, np. na Google Shopping.
 • Pomiędzy dwoma konkurentami – reguła pozwala na automatycznie ustawienie cen pomiędzy wybranymi konkurentami. 
 • Poniżej/powyżej wybranych wartości – opcja oferująca możliwość ustawienia docelowej marży z narzutem kwotowym lub procentowym (np. ustalona cena produktu powinna uwzględniać min. 5% marży) .
 • Poniżej/powyżej wybranych konkurentów – jeśli skorzystamy z tej reguły, algorytm będzie generował ceny niższe lub wyższe od wybranych konkurentów.
 • Zmniejsz/zwiększ o określoną kwotę / procent – to ustawienie umożliwia obniżenie cen o określoną kwotę lub procent w danym przedziale czasowym. Oznacza to, że np. co 3 dni cena produktu jest obniżana o 1 zł.
 • Według kosztów – zasada działająca na podstawie „koszt plus”.
 • Na podstawie pozycji rynkowej – przy zastosowaniu tego ustawienia, ceny produktów bazują na pozycji rynkowej konkurencji. W ustawieniach można np. wprowadzić założenie, że ceny powinny być wyższe niż te oferowane przez najtańszą konkurencję.
 • Niskie zapasy – Opcja przydatna przy wyprzedażach; powoduje automatyczną obniżkę cen aż do uzyskania niskich stanów magazynowych.
 • Optymalizacja zysków – wykorzystanie sztucznej inteligencji – reguła, która zasługuje na szczególną uwagę. Jest to zlecenie optymalizacji cen sztucznej inteligencji (AI). Algorytm uczy się ze źródła zebranych danych i w optymalny sposób dostosowuje ceny do warunków rynkowych. Ustalone przez niego ceny wynikają nie tylko z zachowań konkurentów, ale także z np. Elastyczności popytu na dany produkt. 

Use case 

Jeden z naszych klientów jest sklepem internetowym działającym na konkurencyjnym rynku elektroniki użytkowej. Dzięki platformie Dynamic Pricing optymalizuje on ceny w ten sposób, aby być wśród 5 najtańszych dostępnych ofert na Amazonie pod warunkiem, że jego marża będzie nie niższa niż określona wartość procentowa. Jeśli reguła ta nie jest możliwa do spełnienia, korzysta on z reguły zapewniającej, że nie będzie on najdroższy na platformie (znów przy określonym limicie). 

Początkowo klient korzystał z tej reguły tylko na jednej grupie produktów, dla innych kategorii stosując inne zasady. Dzięki testom A/B reguł repricingu zorientował się jednak, że opisany sposób ustalania cen przynosi najlepsze rezultaty, dlatego zdecydował się ją zastosować do większej liczby produktów. 

Skontaktuj się z nami

Rozwiązanie, które samo zarabia

Pozytywny ROI od pierwszego tygodnia

Integracja z platofrmą Dealavo Dynamic Pricing to rodzaj inwestycji, który poprawnie wdrożony zaczyna natychmiast na siebie zarabiać. Dzięki przemyślanej polityce cenowej nasi klienci odnotowują pozytywny ROI już w pierwszym tygodniu użytkowania.

Ryzyko związane z tego rodzaju inwestycją jest minimalne dzięki dobrze opisanej dokumentacji API. Charakteryzuje nas również indywidualne podejście – oferty są „szyte na miarę” i dostosowane do potrzeb klienta.

Skontaktuj się z nami