Jak sprawdzić pozycjonowanie cenowe produktów względem konkurencji?

Wybór strategii cenowej to jedna z najważniejszych, a jednocześnie najtrudniejszych decyzji każdego sprzedawcy. Niezależnie od tego, czy prowadzisz działalność offline czy online, cena jest istotnym czynnikiem decydującym o sukcesie sprzedażowym. Jak więc wybrać właściwą strategię cenową? Dlaczego warto sprawdzać, jak Twoje produkty pozycjonują się względem konkurencji?

Jakie wyróżniamy strategie cenowe?

Strategia cenowa marki powinna wynikać z kilku czynników – przede wszystkim rodzaju produktu i jego grupy docelowej. Istnieje kilka sposobów na jej zdefiniowanie. Najczęściej stosuje się strategię kosztową (polegającą na podliczeniu kosztów wytworzenia i dodaniu marży), popytową (polegającą na ocenie, ile klient jest w stanie zapłacić za dany produkt) oraz konkurencyjną (polegającą na ustaleniu poziomu cen na podstawie analizy cen konkurentów). To właśnie ta ostatnia metoda opiera się na określeniu, jak dana marka powinna pozycjonować się na rynku.

Istnieje co najmniej kilka metod klasyfikacji strategii cenowych. Najbardziej podstawowy podział to:

  • strategia niskich cen
    Strategia ta na ogół dotyczy rynków wysoko konkurencyjnych i produktów łatwo zastępowalnych. Wynika ona z narzucenia niskich marż przez sprzedawcę, który rezygnuje z wysokiego zysku celem zwiększenia sprzedaży ilościowej. Ceny w tej strategii są niższe niż przeciętna cena rynkowa.

  • strategia neutralnych cen
    Strategia ta dotyczy produktów wycenionych blisko średniej wartości rynkowej. Producenci, którzy ją stosują zazwyczaj unikają konkurowania ceną i starają się zachęcić klientów do zakupu poprzez podkreślanie pozacenowych walorów oferty.

  • strategia wysokich cen
    Strategia ta najczęściej dotyczy produktów o wysokiej, ponadprzeciętnej jakości, często innowacyjnych i trudnych do zastąpienia. Są to między innymi produkty premium oraz dobra luksusowe. Ceny w tej strategii plasują się powyżej średniej rynkowej, a sprzedawcy narzucają wysokie marże, często nieproporcjonalne do ceny wytworzenia dobra. Są oni jednak w stanie zwiększyć postrzeganą przez klienta wartość produktu dzięki odpowiedniej komunikacji marketingowej.

Komunikacja marketingowa a pozycjonowanie cenowe

Komunikacja marketingowa to bardzo istotny element sprzedaży i kreowania marki. Produkty premium są przeznaczone dla zupełnie innej grupy docelowej niż produkty ekonomiczne – sposób przekonania klienta do zakupu również będzie więc wyglądał inaczej. Znajomość pozycjonowania cenowego względem konkurencji to jeden z ważniejszych elementów budowania komunikacji marketingowej. Dlaczego jest ona tak kluczowa?

Wyobraź sobie sytuację, w której producent komunikuje swoją markę jako markę premium. Tymczasem okazuje się, że w rzeczywistości w niektórych sklepach jest najtańszą dostępną propozycją. Taki fakt nie ujdzie uwadze konsumentów, którzy mogą na tej podstawie uznać, że produkt jest warty znacznie mniej niż życzyłby sobie sprzedawca. Regularne monitorowanie cen względem konkurencji pozwala zachować spójność komunikatów i uniknąć tego rodzaju wpadek. Co istotne, pozycjonowanie cenowe marek nie jest stałe i może ulegać zmianom wraz z rozwojem produktu – zarówno na korzyść, jak i na niekorzyść producenta. Obserwowanie pozycjonowania cenowego pozwala na bieżąco kontrolować i wdrażać działania, które pomagają zachować spójność wizerunkową i komunikacyjną.

Jak sprawdzić pozycjonowanie cenowe? Przydatne narzędzia

Jak monitorować ceny względem konkurentów? Jednym ze sposobów na sprawdzenie rzeczywistego pozycjonowania cenowego marki jest korzystanie z nowoczesnych narzędzi do monitoringu. Oferują one szerokie możliwości obserwowania rynku, zaczynając od cen produktów własnych i konkurencyjnych, a kończąc na monitoringu promocji, poszczególnych kategorii i sklepów oraz pustych półek.

Przykładowo, Dealavo przygotowuje dla klientów raporty, w których przedstawione są ceny rynkowe wybranych przez nich kategorii produktów z podziałem na różne półki cenowe. Dzięki czytelnym zestawieniom zawierającym nazwy i zdjęcia poszczególnych SKU oraz przedziały cenowe klienci mogą z łatwością zweryfikować swoją pozycję rynkową i porównać własną ofertę z konkurencją. Raport Dealavo umożliwia też sprawdzanie pozycjonowania nie tylko w odniesieniu do całego rynku, ale też konkretnych sklepów i wybranych półek cenowych. Korzystając z tak czytelnego zestawienia nasi klienci mogą z łatwością zauważyć fakt, że rzeczywiste pozycjonowanie ich marki nie jest zgodne z wybraną strategią komunikacji oraz wprowadzić zmiany, które pomogą im zachować spójność wizerunkową.

Monitoring cen online i offline

Choć Dealavo jest platformą dedykowaną przede wszystkim e-commerce, monitoring może obejmować nie tylko kanał online. Nasze narzędzie pozwala również sprawdzić, które produkty – zarówno naszych klientów, jak i ich konkurentów – są dostępne w fizycznych sklepach retailerów.

Jeśli chciałbyś dowiedzieć się więcej o monitoringu cen, skontaktuj się z nami. Nasi eksperci pomogą Ci dobrać rozwiązania, które pozwolą skutecznie monitorować rynek, na którym działasz oraz pozyskiwać cenne dane niezbędne do doskonalenia Twojej strategii cenowej i marketingowej.

Wykorzystaj potencjał monitoringu cen!