Marża i narzut – co to jest i czym się różnią?

Podczas ustalania strategii cenowej, zarówno sklepy internetowe, jak i producenci zazwyczaj biorą pod uwagę docelowy lub minimalny poziom marży. Dla producentów punktem odniesienia są wtedy poniesione koszty produkcji, dla sklepu internetowego – cena zakupu. E-sklepy korzystające z automatycznego zarządzania cenami (dynamic pricing), często stosują pewien poziom marży jako warunek graniczny – ceny zmieniają się automatycznie, ale tylko w zakresie, którego dolna granica jest wyznaczana właśnie przez minimalny poziom marży czy narzutu. Czym jednak różnią się od siebie te dwa pojęcia, co to jest marża sklepu i jak obliczyć narzut zysku?

Marża a narzut – różnica

Zarówno marża, jak i narzut cenowy informują o tym, ile przedsiębiorstwo zarabia na danym produkcie. Marżę i narzut podaje się zazwyczaj w procentach (mówimy wtedy o marży procentowej). Różnica między marżą a narzutem polega na tym, że stosują inne punkty odniesienia – w mianowniku podczas obliczeń znajdują się inne wartości. W przypadku marży jest to cena sprzedaży, a w przypadku narzutu – jednostkowy koszt produkcji (w przypadku producenta) lub cena zakupu (w przypadku sklepu). 

Marża a narzut – wzory 

To, jak naliczać marżę, a jak narzut i czym w ogóle są oba wskaźniki, najprościej zrozumieć, patrząc na różnicę we wzorach: 

marza-narzut-wzory

Jak widać, mimo że liczenie marży i narzutu jest bardzo podobne, wzory różnią się od siebie, a pomyłka może mieć znaczące skutki. Najprościej zobrazować to przykładem. 

Jak się liczy marżę i narzut? Przykład

Sklep z branży zdrowia i urody kupuje od producenta szampon w cenie 10 zł. Przy ustalaniu polityki cenowej postanowiono, że marża powinna być nie niższa niż 20%. Jak liczymy marżę, aby ustalić minimalną opłacalną cenę sprzedaży szamponu?

(x – 10) / x = 0,2 

x-10 = 0,2x 

x = 12,5 zł

Zatem minimalna cena, w jakiej sklep powinien sprzedawać szampon, wynosi 12,5 zł. 

Co by się stało, gdyby pracownik odpowiadający za ustalanie cen pomylił marżę z narzutem? 

Wtedy mógłby ustawić cenę na poziomie odpowiadającemu narzutowi w wysokości 20%, a nie marży na poziomie 20%. Cena wyniosłaby wtedy: 

(x – 10) / 10 = 0,2

x = 12 zł

Cena minimalna (ustalona np. jako dolna granica w regule przy korzystaniu z automatycznego ustalania cen) byłaby zatem o 50 groszy niższa. Przy sprzedaży 10k SKU oznaczałoby to różnicę w zysku na poziomie 5000 zł. 

Po co liczyć marżę i narzut?

W jakich sytuacjach liczy się marżę oraz narzut?

Po pierwsze, są to podstawowe parametry mówiące o zyskowności. Służą więc do sprawdzenia, które produkty lub kategorie produktów przynoszą największy zysk dla sklepu. Jest to podstawa do późniejszych decyzji o asortymencie oraz promocji. 

Po drugie, świadomość poziomu marż i narzutu jest przydatna w trakcie negocjacji handlowych z producentem. Niski poziom marży i brak możliwości jej podniesienia przez zaciętą konkurencję może być podstawą do rozmów o bardziej korzystnych warunkach handlowych. 

Po trzecie, świadomość obecnego oraz docelowego poziomu marży umożliwia efektywne zaplanowanie akcji promocyjnych. Pokazuje bowiem dopuszczalne “widełki”, w ramach których ceny mogą się zmieniać. 

Marża i narzut a cena w sklepie internetowym

Czy docelowy poziom marży (lub narzutu) powinien być podstawą do ustalania cen? 

Jest to podejście charakterystyczne dla strategii “koszt-plus”, która ignoruje skłonność klientów do zapłaty oraz ceny konkurencji i jest uważana za przestarzałą (choć nadal często stosowaną przez niektóre przedsiębiorstwa). 

Czy to oznacza, że sklepy powinny ignorować poziom marży oraz narzutu? Nie. Są to kluczowe elementy przesądzające o poziomie zysku przedsiębiorstwa. Nie mogą jednak być jedynym czynnikiem branym pod uwagę – szczególnie w e-commerce, w którym ceny są wyjątkowo transparentne. 

Aby dowiedzieć się o tym, jak wykorzystać narzędzie do monitoringu cen do ustalenia odpowiedniego poziomu cen, zachęcamy do pobrania naszego ebooka o zarządzaniu cenami w e-commerce! Pokazujemy w nim, jak przeanalizować ceny na rynku, by zmaksymalizować zyski w e-commerce przy zachowaniu odpowiedniej marży:

 

Zalety znajomości różnicy pomiędzy marżą i narzutem w prowadzeniu e-commerce’u

Znajomość terminów funkcjonujących w gospodarce jest niezbędna do prawidłowego analizowania swojego biznesu i optymalizowania zysków. Dlatego dla właścicieli e-commerce’ów znajomość różnicy pomiędzy marżą a narzutem oraz umiejętność obliczenia obydwu wskaźników są jednymi z kluczowych, jakie powinny oni posiadać, ponieważ będa z nich płynąć kluczowe dla firmy korzyści. Jakie?

  • Skuteczniejsze negocjacje z partnerami handlowymi. Będą wynikać nie tylko z możliwości lepszej analizy warunków, ale także z wizerunku eksperta, jaki uda się zbudować dzięki znajomości tych terminów.
  • Wyciąganie właściwych wniosków ze sprzedaży. Brak umiejętności rozróżnienia marży i narzutu może skutkować tym, że właściciel sklepu internetowego nie będzie w stanie wygenerować właściwych informacji na temat polityki finansowej swojego biznesu, co może doprowadzić firmę do problemów z rentownością.
  • Bardziej efektywne zarządzanie sprzedażą sprzedażą w kontekście polityki cenowej i działań promocyjnych. Cena w e-commerce jest jednym z kluczowych czynników, jakie decydują o zakupie bądź porzuceniu oferty. Dlatego inteligentne zarządzanie cenami może istotnie wpłynąć na wielkość sprzedaży i zysków.
  • Skuteczniejsze wykorzystywanie danych, zbieranych przez narzędzia do monitoringu cen. Dzięki nim optymalizacja wysokości swoich ofert i reagowanie na ruchy konkurencji pozwolą realizować cele finansowe i sprzedażowe.