Personalizacja promocji: dostosuj oferty do potrzeb klientów i zwiększ konwersję

We współczesnym świecie rywalizacji w dziedzinie e-commerce firmy nieustannie poszukują innowacyjnych strategii, aby przyciągnąć klientów i zwiększyć konwersje. Od dynamicznych cen po spersonalizowane rozwiązania motywacyjne – ten artykuł omawia znaczenie personalizacji promocji i ofert specjalnych w maksymalizowaniu zaangażowania klientów i konwersji.

Firmy mogą wykorzystać narzędzia oparte o dane, automatyzację procesów i metody segmentacji, takie jak Dealavo, aby dostarczać klientom dostosowane do ich potrzeb promocje, które będą się wyróżniać na przepełnionym rynku.

84% klientów mówi, że podmiotowe traktowanie ze strony firm jest istotnym aspektem w zdobywaniu ich uwagi; źródło: https://vwo.com/blog/personalized-ecommerce-for-better-sales/

Dostosowując oferty do indywidualnych potrzeb klientów, opartych o ich preferencje i schematy zachowań, przedsiębiorcy e-commerce mogą tworzyć bardziej spersonalizowane i angażujące doświadczenia zakupowe dla swoich gości. W tym artykule zbadamy:

 • znaczenie personalizacji promocji w e-commerce,
 • korzyści płynące z personalizacji promocji (takie jak zwiększone zaangażowanie klientów czy stopień konwersji),

sposoby na wykorzystanie personalizacji promocji w Twojej firmie (np. email marketing, spersonalizowane zachęty itp.).

 Czym jest personalizacja w e-commerce?

Personalizacja w e-commerce odnosi się do praktyk dostosowywania doświadczeń zakupowych tak, aby zaspokajać unikalne potrzeby i preferencje poszczególnych klientów.

84% ankietowanych prędzej kupi coś od osoby, która rozumie ich cele, a 57% twierdzi, że sprzedawcom często brakuje odpowiedniej wiedzy na temat swojego biznesu.
Źródło: https://www.salesforce.com/resources/articles/customer-expectations/?sfdc-redirect=369

Obejmuje to gromadzenie i analizowanie danych klientów w celu uzyskania wglądu w ich sposób działania, demografię i preferencje, a następnie wykorzystanie tych informacji do dostarczania spersonalizowanych rekomendacji, ofert i wiadomości. Celem jest stworzenie bardziej trafnych i angażujących doświadczeń, które będą współgrać z klientami i ostatecznie skłonią ich do dokonania zakupu.

Personalizacja Promocji – jak z niej korzystać?

Zanim zaczniemy analizować najlepsze strategie personalizacji promocji dla Twojego biznesu e-commerce, najpierw musimy omówić podstawową definicję tego, czym naprawdę jest personalizacja promocji.

Definicja i zakres Personalizacji Promocji

Personalizacja promocji skupia się zwłaszcza na dostosowywaniu ofert i promocji do indywidualnych klientów. Wykracza to poza ogólne rozumienie kwestii personalizacji, bo zapewnia:

 • targetowane zniżki i rabaty,
 • rekomendacje produktów,
 • oferty ekskluzywne.

Piramida personalizacji ofert: u spodu mamy ofertę skierowaną do odbiorcy masowego, a im większa złożoność ofert, tym bardziej zawęża się grono odbiorców.
Źródło: https://www.comarch.com/trade-and-services/loyalty-marketing/blog/personal-offers/

Wszystko to na podstawie danych i zachowań klientów. Dzięki dostosowaniu promocji do unikalnych preferencji każdego klienta firmy mogą zwiększyć prawdopodobieństwo konwersji i budować długotrwałą lojalność klientów.

Korzyści z Personalizacji Promocji dla klientów i firm

Wdrożenie personalizacji promocji oferuje szereg korzyści zarówno dla klientów, jak i firm. W przypadku klientów spersonalizowane oferty zapewniają bardziej trafne i przyjemniejsze zakupy. Otrzymują oni rabaty i rekomendacje, które są zgodne z ich zainteresowaniami, co prowadzi do poczucia bycia docenianym i rozumianym przez markę.

To spersonalizowane podejście jest szczególnie korzystne zarówno dla sklepu, jak i dla jego klienteli, ponieważ pozwala zwiększać:

 • satysfakcję klientów – oznacza to pozytywne opinie i recenzje oraz marketing szeptany (word-of-mouth marketing),
 • zaangażowanie – oznacza to silniejszą więź z marką,
 • prawdopodobieństwo kolejnych zakupów – oznacza to więcej pieniędzy wydanych na Twoje produkty/usługi.

Targetowanie klientów i segmentacja

Istotnym elementem strategii promocyjnych jest segmentacja i targetowanie klientów. Dzieląc bazę klientów na odrębne segmenty na podstawie danych demograficznych, zachowań lub preferencji, firmy mogą dostarczać bardziej odpowiednie i wydajniejsze promocje.

Segmentacja klientów pozwala firmom zidentyfikować różne grupy klientów oraz dopasować oferty tak, aby spełniać specyficzne potrzeby i cele każdej z tych grup. Możemy na przykład podzielić naszą bazę klientów podług ich:

 • płci i wieku,
 • poziomu wykształcenia,
 • stanu cywilnego,
 • sytuacji finansowej,
 • miejsca zamieszkania…
 • … i wielu innych aspektów.

8 przykładowych typów segmentacji klientów: demograficzna, geograficzna, behawioralna, oparta o wartości, oparta o potrzeby, technograficzna, psychograficzna i oparta o etapy cyklu życia.
Źródło: https://www.zendesk.com/dk/blog/customer-segmentation/

Jeszcze inną formą segmentacji klientów jest podział na użytkowników ekonomicznych i premium. Dzięki temu będziesz w stanie podejmować świadome decyzje co do personalizacji strategii promocyjnych, reklam targetowanych, a także targetowanych ofert specjalnych i rabatów.
Dealavo może Ci znacząco ułatwić podejmowanie takich decyzji. Możemy pomóc Ci zrozumieć, jak zautomatyzować Twoje ceny i dostosować je odpowiednio do właściwego segmentu Twoich klientów.

Jak zaoferować Spersonalizowane Promocje?

Aby skutecznie oferować spersonalizowane promocje, firmy muszą wdrożyć kompleksowe podejście, które obejmuje analizę danych, proces dostosowania ofert, targetowanie treści i integrację wielokanałową. Całość tych przedsięwzięć nosi miano monitorowania promocji. Przejdziemy teraz przez kluczowe etapy tego procesu.

To offer personalized promotions successfully, businesses need to implement a comprehensive approach that encompasses data analysis, customization, targeted messaging, and multichannel integration. This process is called promotion monitoring. We are now going to go through the key steps involved here.

Zbieranie i analizowanie danych klientów z różnych kanałów

Aby zrozumieć preferencje i zachowania klientów, firmy muszą gromadzić i analizować dane z różnych kanałów. Obejmuje to analitykę stron internetowych, interakcje w mediach społecznościowych, systemy CRM i inne punkty kontaktu z klientem.

Łącząc dane z tych źródeł, firmy mogą uzyskać kompleksowy obraz każdego klienta i wydobyć cenne spostrzeżenia do wdrożenia w swoich strategiach promocyjnych.

Dostosowywanie promocji na podstawie preferencji klientów

Gdy firma posiądzie już jasny obraz tego, jakie preferencje mają jej klienci, może w odpowiedni sposób dostosować do tego swoje promocje i oferty specjalne.

Możemy tutaj mówić o:

 • spersonalizowanych rekomendacjach produktów,
 • dopasowanych zniżkach i rabatach,
 • ekskluzywnych okazjach opartych o historię przeglądania i zakupów klientów.

76% klientów chce personalizacji ofert na podstawie ich historii zakupowej.
Źródło: https://www.storehippo.com/blog/7-effective-d2c-discount-and-promotion-tips

Dopasowując promocje do indywidualnych preferencji, firmy mogą znacznie zwiększyć trafność i skuteczność swoich ofert.

Tworzenie targetowanych komunikatów i treści

Wraz ze spersonalizowanymi promocjami, firmy muszą tworzyć ukierunkowane wiadomości i treści, które rezonują z określonymi segmentami klientów. Treści te mogą obejmować:

Działania powinny odnosić się bezpośrednio do zainteresowań i potrzeb każdego segmentu klientów. Dostosowując swoje komunikaty, firmy mogą nawiązać głębszą więź z klientami i zwiększyć prawdopodobieństwo zaangażowania i konwersji.

Wykorzystanie email marketingu w celu personalizacji sugestii i rekomendacji

Marketing e-mailowy jest potężnym narzędziem do wysyłania spersonalizowanych sugestii i rekomendacji do klientów. Wykorzystując dane klientów i segmentację, firmy mogą wysyłać targetowane wiadomości e-mail z odpowiednimi rekomendacjami produktów, spersonalizowanymi rabatami lub ekskluzywnymi ofertami, aby udoskonalić swoje strategie promocyjne.

Kampanie e-mailowe można zautomatyzować w celu dostarczania aktualnych i kontekstowo istotnych wiadomości, dbając o relacje z klientami i zwiększając konwersje.

Angażowanie klientów przez spersonalizowane powiadomienia push, wiadomości SMS i interakcję z chatbotami

Oprócz wiadomości e-mail, firmy mogą angażować klientów za pomocą spersonalizowanych powiadomień push, SMS-ów lub chatbotów. Kanały te pozwalają na:

 • komunikację w czasie rzeczywistym,
 • dostarczanie spersonalizowanych ofert,
 • dostarczanie regularnych aktualizacji,
 • przedstawianie klientom rekomendacji na podstawie ich preferencji i zachowań.

Dostarczając aktualne i istotne informacje, firmy mogą przyciągnąć uwagę klientów i skłonić ich do podjęcia natychmiastowych działań.

Integracja personalizacji w wielu kanałach

Aby zapewnić klientom spójne doświadczenia, firmy powinny zintegrować personalizację w wielu kanałach w tym samym czasie. Nazywa się to integracją omnichannel.

Bez względu na to, czy mówimy o stronach internetowych, aplikacjach mobilnych, platformach mediów społecznościowych, czy też o interakcjach w sklepach, działania związane z personalizacją promocji powinny płynnie przechodzić z jednego kanału do drugiego. Gwarantuje to, że klienci otrzymają spójne i spersonalizowane doświadczenie.

Nie należy też mylić integracji omnichannel z integracją multichannel. W tym drugim bowiem przypadku każdy z integrowanych kanałów traktowany jest oddzielnie. Prawdziwą jedność i płynność osiągamy jedynie w podejściu omnichannel.

Korzystaj z Dynamicznych Cen w celu zwiększenia konwersji

Wdrażając dynamiczne strategie cenowe, firmy mogą dostosowywać ceny do zmieniających się warunków rynkowych. Takie rozwiązania znacznie usprawniają monitorowanie promocji.

Jednym ze skutecznych sposobów wdrażania dynamicznych strategii cenowych i spersonalizowanych zachęt jest zastosowanie zaawansowanych narzędzi, takich jak Dealavo. Dealavo to rozbudowana platforma, która umożliwia firmom optymalizację strategii cenowych i utrzymanie konkurencyjności na rynku.

Korzystanie z Dealavo może poprawić personalizację promocji dzięki:

 • analizie trendów rynkowych,
 • zautomatyzowanym algorytmom cenowym,
 • możliwości segmentowania i dywersyfikacji cenowej.

Zautomatyzowane algorytmy ustalania cen w Dealavo pomagają biznesom pozostać w ciągłym ruchu i sprawiają, że ich ceny utrzymają swój poziom konkurencyjności w szybko zmieniającej się sytuacji na rynku. Jednocześnie też, płynne dostarczanie przez Dealavo spersonalizowanych zachęt dla klientów daje pewność, że każdy klient otrzyma przyciągające i istotne oferty, które polepszą jego doświadczenia.

Dowiedz się więcej o dynamicznych cenach!

Sprawdź jak wykorzystać automatyzację cen do zwiększenia konwersji ze spersonalizowanych promocji

Łącząc personalizację promocji z monitorowaniem promocji (poprzez dynamiczne ceny i spersonalizowane zachęty), można zbudować atrakcyjne doświadczenia zakupowe, które sprawią, że klienci będą wracać po więcej.

Mierzenie wyników i optymalizowanie strategii

Aby stale doskonalić działania związane z personalizacją promocji, firmy muszą mierzyć swoje wyniki i optymalizować swoje strategie. Analizując kluczowe wskaźniki, takie jak współczynniki konwersji, średnia wartość zamówienia i zaangażowanie klientów, firmy mogą zidentyfikować obszary wymagające poprawy i udoskonalić swoje podejście.

Regularny monitoring i analizy pozwalają na podejmowanie decyzji w oparciu o zgromadzone dane, co daje pewność osiągania pożądanych wyników z działań podejmowanych w kierunku personalizacji.

Personalizacja Promocji: wykorzystaj potęgę automatyzacji

Chcąc usprawnić działania związane z personalizacją promocji, warto skorzystać z technologii automatyzacji. To kolejny krok, w którym świetnie sprawdzić może się Dealavo.

Technologia uczenia maszynowego Dealavo ma kluczowe znaczenie w procesie personalizacji. Dzięki ciągłej analizie i uczeniu się na podstawie ogromnych ilości danych Dealavo może identyfikować wzorce, trendy i preferencje klientów z niezwykłą dokładnością.

Dzięki potencjałowi Machine Learningu Dealavo i opartemu na danych podejściu do e-commerce firmy mogą być zawsze o krok przed konkurencją i dostarczać swoim klientom spersonalizowane doświadczenia, przekraczające ich oczekiwania.

Podsumowanie

Podsumowując, personalizacja promocji to niezwykle skuteczna strategia maksymalizacji zaangażowania klientów i konwersji w branży e-commerce.

Jednym z narzędzi, które może ułatwić strategie personalizacji promocji, jest Dealavo. Dzięki technologiom Machine Learningu narzędziu ROAS Booster dla kampanii w Zakupach Google i funkcjom automatyzacji cen, Dealavo może pomóc w dopasowaniu ofert do potrzeb rynku.