Nieautoryzowani sprzedawcy – co zrobić, gdy ich wykryjemy?

 

W poprzednim wpisie przedstawiliśmy, jak monitorować sklepy internetowe i jakie narzędzia wykorzystywać do wykrywania nieautoryzowanych sprzedawców. Co jednak zrobić, gdy już na nich trafimy? Jakie kroki możemy podjąć, aby legalnie utrzymywać pożądane pozycjonowanie cenowe i wizerunek marki na rynku?

 

Sprzedaż nieautoryzowana – dlaczego warto ją monitorować?

Zjawisko nieautoryzowanej sprzedaży jest dla producentów bardzo niekorzystne. Zaniżanie cen przez resellerów może prowadzić nie tylko do wojen cenowych i obniżania marży, ale także do pogarszania wizerunku marki. Wykrycie takich działań nie jest łatwe – w Internecie pojawia się coraz więcej platform sprzedażowych i aukcyjnych, a ich ręczne monitorowanie jest w zasadzie niemożliwe. Warto więc zaopatrzyć się w odpowiednie narzędzia do monitoringu, gdyż wykrycie nieautoryzowanej sprzedaży może przynieść marce znaczne korzyści. W zależności od tego, na jakim rynku działasz, możesz podejmować stosowne kroki w ramach obowiązującego prawa, które pomogą Ci osiągnąć pożądany poziom cen. 

 

Ceny w Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych

Zgodnie z prawem Unii Europejskiej producenci nie mogą narzucać sprzedawcom cen, po jakich mieliby sprzedawać ich produkty. Mogą jedynie przedstawiać swoje rekomendacje cenowe – ostateczna decyzja należy jednak do resellera. Każda próba wymuszenia na sprzedawcy konkretnej ceny może zostać wykryta i ukarana przez UOKiK. Ma to na celu zapobieganie nieuczciwej konkurencji i zachowanie transparentności rynku. 

Sytuacja wygląda nieco inaczej w USA, gdzie funkcjonują ceny MAP, czyli Minimum Advertised Price. Oznacza to w uproszczeniu, że producent może narzucić cenę minimalną, po jakiej chciałby sprzedawać swoje produkty, a sprzedawcy mają obowiązek się do niej dostosować. Zlekceważenie ceny MAP może zakończyć się interwencją producenta na drodze prawnej, na przykład w formie wezwania do zaprzestania sprzedaży lub do skorygowania ceny.

 

Nieautoryzowani resellerzy – co możemy zrobić w Polsce?

Nieautoryzowani sprzedawcy oferujący markowe produkty online w Polsce najczęściej nabywają towar poza granicami Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a następnie sprzedają go na miejscu, nie otrzymując wcześniej zgody na wykorzystanie znaku towarowego. W takim przypadku producent może na drodze prawnej domagać się zaprzestania sprzedaży takich produktów, powołując się na art. 155 ust. 1 lub 2 Prawa własności przemysłowej.

Nieco inaczej wygląda sytuacja, w której towar sprzedawany w Polsce pochodzi z innego kraju Europejskiego Obszaru Gospodarczego, do którego został wprowadzony legalnie. Wówczas mamy do czynienia z wyczerpaniem prawa ochronnego na znak towarowy. W tym przypadku producent nie może zakazać sprzedaży produktów. Wówczas warto sprawdzić, czy istnieje możliwość powołania się na art. 155 ust. 3 Prawa własności przemysłowej, który zezwala na sprzeciwienie się działalności nieautoryzowanych sprzedawców w przypadku, gdy przemawiają za tym uzasadnione względy. Mogą być nimi na przykład zmiana lub poorszenie stanu towaru na skutek zmiany jego opakowania lub uszkodzenie wizerunku znaku towarowego.

Sama wiedza o nieautoryzowanych resellerach to nie wszystko – fakt, że nie mamy prawa narzucać cen sprzedawcom, nie oznacza, że możemy dopuścić do utraty wizerunku marki. Warto więc regularnie monitorować ceny i skutecznie wykrywać nieautoryzowaną sprzedaż, a następnie podejmować zgodne z prawem kroki, które pozwolą nam go ochronić.

 

Jeśli chciałbyś sprawnie monitorować ceny i skutecznie wykrywać nieautoryzowaną sprzedaż, platforma Dealavo może Ci to ułatwić. Z jej pomocą będziesz mógł wdrożyć co najmniej trzy metody wykrywania nieautoryzowanej sprzedaży – wykrywanie najtańszych sprzedawców, cen nieopłacalnych i modeli niesprzedawanych w danym kraju. Skontaktuj się z nami – przedstawimy Ci naszą platformę i pokażemy, w jaki sposób ją skonfigurować, aby uzyskiwać najlepsze wyniki.

 

Zacznij monitorować ceny!