Analiza Cen Konkurencji (Przewodnik po świecie E-commerce)

Analiza konkurencji to kluczowy proces w e-commerce, pozwalający lepiej zrozumieć sposób pozycjonowania się na rynku pod względem cenowym oraz ocenić siłę i wpływ innych graczy na rynku. Takie działanie umożliwia identyfikację strategii cenowej oraz potencjalnych obszarów, w których można poprawić swoją pozycję cenową. 

Analiza konkurentów dostarcza wartościowych wniosków na temat strategii cenowej, co umożliwia podejmowanie bardziej świadomych decyzji w zakresie polityki pricingowej. 

Raport konkurencyjny pozwala na lepsze zrozumienie rynku i konkurencji, co umożliwia doskonalenie strategii cenowej. Dane, szczególnie te o konkurentach są kluczowe dla prowadzenia uczciwej i zgodnej z prawem działalności biznesowej, dzięki czemu można uniknąć konsekwencji prawnych oraz utrzymania zaufania klientów.

Konkurencja pod lupą

Pierwszym etapem w analizie konkurentów jest dogłębne zbadanie sposobu, w jaki ustalają oni ceny swoich produktów na rynku. Czy skupiają się na oferowaniu produktów premium, czy może kładą nacisk na segment cenowy dostępny dla każdego? To kluczowe pytanie, które pozwala nam lepiej zrozumieć nasze położenie na tle innych sklepów internetowych.

Kolejnym istotnym krokiem jest ocena udziału rynkowego konkurentów, co pozwala nam ocenić ich siłę i wpływ na rynek pod względem cenowym. Te dane są fundamentem dla podejmowania strategicznych decyzji, umożliwiają efektywne alokowanie zasobów, identyfikację szans rozwoju oraz opracowywanie strategii zwiększenia udziału w rynku.

Jeżeli chcesz jeszcze dokładniej zrozumieć ten proces, zerknij TUTAJ.

To co ważne w procesie analizy udziału w rynku jest klarowne określenie segmentu, który chcemy przeanalizować. Może to być oparte na takich kryteriach jak lokalizacja geograficzna, kategoria produktów, demografia klientów lub inne istotne czynniki. Następnie konieczne jest zidentyfikowanie głównych konkurentów działających w wybranym segmencie. Mogą to być na przykład bezpośredni konkurenci oferujący podobne produkty lub usługi.

Jeżeli chciałbyś jeszcze bardziej zgłębić temat w jaki sposób Twoi konkurenci mogą mogą śledzić i gromadzić dane o cenach zerknij na TEN artykuł. 

Następnym etapem jest gromadzenie danych dotyczących całkowitej sprzedaży lub przychodów. Takie informacje zazwyczaj można znaleźć w sprawozdaniach finansowych lub raportach sprzedaży.

Aby obliczyć udział rynkowy Twojej firmy, skorzystaj z następującego wzoru:

Ten wzór pozwala uzyskać procent, który reprezentuje udział firmy w rynku w określonym segmencie.

Tutaj więcej informacji o tym jak działa formuła

W procesie interpretacji wyników rozważ następujące kwestie:

 • Czy udział w rynku rośnie czy maleje w czasie?
 • Jak wskaźniki udziału w rynku porównują się do konkurentów?
 • Czy istnieją istotne zmiany lub trendy w danych dotyczących udziału w rynku?
 • Jakie czynniki mogą wpływać na dynamikę udziału w rynku, takie jak ceny, jakość produktu czy działania marketingowe?

Regularna analiza udziału w rynku to proces ciągły i powtarzalny, aby dane były aktualne i miarodajne. Aby jeszcze lepiej zagłębić wiedzę w tym zakresie, warto zerknąć do TEGO artykułu. 

Porozmawiajmy o cenach

Konkurencyjna cena to metoda ustalania cen produktów, która opiera się na cenach oferowanych przez konkurentów. W praktyce polega to na identyfikowaniu optymalnych punktów cenowych w odniesieniu do innych produktów dostępnych na rynku. Pozwala to firmom dostosować swoje ceny do trendów rynkowych oraz ustawić poziom cenowy dla klientów niższy lub wyższy niż u konkurencji, zależnie od przyjętej strategii. Dzięki temu marka może budować swój wizerunek ekonomiczny lub premium, podczas gdy sprzedawca może zoptymalizować ofertę w stosunku do innych firm. Metoda cen konkurencyjnych jest szczególnie przydatna, gdy na rynku dostępne są już podobne produkty i łatwo jest porównać oferty.

Paradoksalnie, marka, im bardziej rozpoznawalna i silna, tym większe możliwości staje się konkurencyjna. Przyjrzyjmy się kilku przykładom konkurencyjnych cen. Istotnym elementem do rozważenia jest unikalność produktu, czyli cechy, które wyróżniają go spośród konkurencji, jak na przykład w przypadku firmy Apple. Warto wykorzystać unikalne cechy, aby uzasadnić cenę opartą na wartości i wyróżnić się spośród konkurentów. Również śledzenie profilu kupującego, aby zrozumieć ich potrzeby i preferencje, takie jak demografia, wiek czy dochód, i dostosować ofertę do ich oczekiwań, jest istotne. Warto również brać pod uwagę psychologiczne aspekty cen, takie jak „efekt lewej cyfry”, który może wpływać na percepcję wartości produktu.

Dynamiczne ceny

Dynamiczne dostosowywanie cen jest kluczowym narzędziem w zarządzaniu cenami produktów w sektorze e-commerce, szczególnie w obliczu szybko zmieniających się warunków rynkowych. Skuteczne narzędzia takie jak te oferowane przez Dealavo posiadają zaawansowane funkcje, które pozwalają przedsiębiorstwom reagować na zmiany, zapewniając precyzyjne śledzenie cen i dostosowywanie polityki cenowej w czasie rzeczywistym.

Dzięki oprogramowaniu Dealavo można bez wysiłku analizować dane i konfigurować zautomatyzowane reguły w celu dostosowania cen w czasie rzeczywistym. Takie podejście zapewnia przewagę nad konkurencją i maksymalizację zysków, a wszystko to przy wsparciu precyzyjnie zweryfikowanych algorytmów uczenia maszynowego w celu uzyskania dokładnych wyników.

Oprogramowanie to oferuje szereg reguł cenowych, umożliwiając elastyczne zarządzanie cenami, takie jak ustawianie ich między dwoma wybranymi konkurentami, określenie marży w procentach lub kwocie, generowanie cen relatywnie do konkurencji czy dostosowywanie o określoną kwotę lub procent na podstawie pozycji konkurentów na rynku. Co najistotniejsze, dobrze dopasowane reguły i ich automatyzacja pozwalają wyeliminować pracę, taką jak np. mozolna analiza konkurencji pod względem polityki cenowej, ponieważ Dealavo zadba o to, by trzymać rękę na pulsie, umożliwiając podniesienie marży tam, gdzie to możliwe, a obniżenie jej tam, gdzie konieczne, aby utrzymać się na czele rankingu wyszukiwarek. Przy tysiącach czy nawet dziesiątkach tysięcy produktów, ręczne monitorowanie cen i szybka reakcja na ich zmiany w innych sklepach internetowych jest praktycznie niemożliwa.

Analiza cen konkurencji umożliwia:

 • Poprzez monitorowanie produktów konkurentów, Dealavo jest w stanie wykryć braki w magazynach innych firm. Gdy konkurenci nie oferują danego produktu, sklep, który go ma, staje się jedynym dostawcą i może podnieść marżę.
 • Wykorzystując psychologię cen, czyli strategie cenowe oparte na psychologicznych mechanizmach wpływających na postrzeganie wartości produktów przez klientów oraz na ich stosunek do ceny końcowej.
 • Uwzględniając koszty wysyłki tylko wtedy, gdy są one istotne dla klienta.
 • Różnicując ceny w zależności od kanałów sprzedaży, co pozwala uzyskać różne ceny w zależności od miejsca dokonywania zakupu.

Kilka słów o strategiach cenowych znajdziesz także TUTAJ

Techniki Analizy

Analiza cen w kontekście konkurencyjnym wymaga zastosowania różnorodnych technik, aby uzyskać wartościowe wnioski na temat strategii cenowej konkurentów. Oto trzy kluczowe techniki analizy:

 • Indeksowanie cen: Ta technika polega na porównywaniu relatywnych poziomów cen względem wybranego konkurenta bazowego. Pozwala to ocenić konkurencyjność cenową własnych produktów oraz zidentyfikować obszary, w których można poprawić swoją pozycję cenową.
 • Mapowanie pozycjonowania cen: Ta technika polega na wizualizacji pozycjonowania konkurentów na mapie cenowej, uwzględniającej zarówno ceny, jak i propozycje wartości oferowane przez poszczególnych graczy na rynku. Dzięki temu można szybko zidentyfikować luki w ofercie cenowej oraz potencjalne obszary, w których można zaoferować dodatkową wartość.
 • Analiza historycznych trendów cenowych: Ta technika polega na badaniu, w jaki sposób konkurenci zmieniali swoje ceny w czasie. Analiza historycznych trendów cenowych pozwala zrozumieć dynamikę zmian cen w danej branży, co może być kluczowe przy podejmowaniu decyzji dotyczących strategii cenowej.

Wykorzystanie tych technik analizy pozwala na lepsze zrozumienie rynku i konkurencji, co umożliwia podejmowanie bardziej świadomych decyzji w zakresie strategii cenowej własnego przedsiębiorstwa.

Aspekty Prawne i Etyczne

W kontekście strategii cenowej istnieją istotne aspekty prawne i etyczne, których należy świadomie przestrzegać.

 • Ustalanie cen i zmowa cenowa: Ustalanie cen to praktyka, w której dwóch lub więcej konkurentów zgadza się ustalić ceny na określonym poziomie. Ta praktyka jest nieetyczna i nielegalna, ponieważ ogranicza konkurencję, zmuszając klientów do płacenia wyższych cen. Więcej informacji na temat dyskryminacji cenowej można znaleźć tutaj.
 • Podawanie niedokładnych cen: Nieuczciwa praktyka polegająca na ogłaszaniu cen produktów, które są mylące dla konsumentów. To nieetyczne i niezgodne z przepisami praktyki mogą prowadzić do utraty zaufania klientów oraz konsekwencji prawnych dla firm.
 • Predatory pricing: Praktyka polegająca na ustalaniu cen na tak niskim poziomie, że inne firmy nie mogą z nimi konkurować. Jest to nieetyczne i zazwyczaj nielegalne, ponieważ ma na celu eliminację konkurencji i stworzenie sytuacji monopolistycznej. Więcej informacji na temat praktyk dyskryminacji cenowej można znaleźć tutaj.
 • Zachowania monopolistyczne: Polega na podnoszeniu cen produktów lub usług w sposób, który jest nieuczciwy lub niekonkurencyjny. W przypadku braku alternatyw, firma może próbować narzucić klientom wyższe ceny. Praktyka ta może prowadzić do nieuzasadnionego wyzyskiwania konsumentów i jest często regulowana przez prawo.

Zrozumienie tych kwestii jest kluczowe dla prowadzenia uczciwej i zgodnej z prawem działalności biznesowej. Dbałość o etykę i przestrzeganie przepisów prawnych są niezbędne dla utrzymania zaufania klientów oraz uniknięcia konsekwencji prawnych.

Stały monitoring i ulepszanie

Analiza cen konkurencyjnych w e-commerce polega na śledzeniu, jak ceny produktów plasują się danym rynku czy jak wygląda pozycja danej aukcji względem konkurencji. Istotą tego podejścia jest ciągłe monitorowanie i dostosowywanie się do zmian w otoczeniu rynkowym. Dwa kluczowe elementy tego procesu to regularna aktualizacja danych, aby analiza pozostała najświeższe informacje, oraz implementacja systemu sprzężenia zwrotnego, który umożliwia działanie na podstawie wglądów i monitorowanie wyników wprowadzonych zmian opartych na analizie. Dzięki temu podejściu firmy mogą optymalizować swoją strategię cenową i poprawiać swoją pozycję na rynku. Warto mieć do tego sprawdzone narzędzia.

Dzięki pełnej integracji z Dealavo, możliwe jest jeszcze skuteczniejsze prowadzenie polityki cenowej oraz analizowanie działań konkurencji, dzięki któremu utrzymujemy przewagę i pozycję lidera na rynku.